Yazar : Urfalı Ömer

Tercüme

Cevâhirü'l-hikem

Eser Merzübân b. Rüstem’in Marzübânnâme adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Eserde çeşitli hikmetli hikâyelerden hareketle nasihatlere yer verilmektedir. Anlatılar hayvanlar üzerinden ...

Nüzhet Ömer Nüzhet Urfalı Ömer Nesih Topkapı Sarayı Müzesi