Yazar : Üsküplü İshak Çelebi

Şerh

Mir‘âtü't-tâlibîn fî şerhi ta‘lîmi'l-müteallim

Burhâneddin ez-Zernûcî'nin (ö. 593/1196) "eğitim-öğretim âdâbı"nı konu edinen Ta‘lîmü'l-müteallim tarîka’t-teallüm adlı eserinin Arapça şerhidir. Müellif eserinin girişinde "öğrencilerin çokça rağbet ettiği, muhakkik ...

Üsküplü İshak Çelebi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi