Yazar : Uzlet

Telif

Rehnümâ

Çeşitli hikâye ve nasihatlerden müteşekkil bu eser nasihatnâme türü ahlâk eserleri içerisine dahil edilebilir bir ...

Uzlet Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi