Yazar : Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin

Telif

Risâle fî'l-irşâd ve't-terbiye

Müellif bu risâlesine on iki beyitlik şiirle başlar. Sonrasında ise risâlenin zahir ve batın ulemanın irşâd ve terbiyelerini beyan ettiğini belirtir. İrşâdı ise zahir ve batın olmak üzere iki kısma ...

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Yiğitbaşı Ahmed Efendi Şemseddin Marmaravî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi