Yazar : Yâkūt el-Müsta‘sımî

Telif

Kitâbü esrâri'l-hükemâ

Esrârü'l-hükemâ min kabîli’n-nâsiha adıyla da anılan bu eserde çeşitli konularda Hz. Peygamber'in, ashabın, sûfîlerin ve filozofların sözlerine yer verilmiştir. Daha sonra ise bazı ahlâk terimleri kısaca açıklanmıştır. ...

Ebü'd-Dür Yâkūt el-Müsta‘sımî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi