Yazar : Yûsuf Mardinî

Tercüme

Mesîru umûmi’l-muvahhidîn şerh u terceme-i kitâb-ı ihyâu ulûmi’d-dîn

"Osmanlı döneminde çokça okunup itibar edildiği nüshalarının çokluğundan da anlaşılan ve Osmanlı Türkçesi’ne yapılmış çeşitli kısmî tercümeleri de bulunan İhyâ’nın Osmanlı dönemindeki ilk ve tek tam tercümesi Sultan ...

Yûsuf Mardinî