Yazar : Yûsuf Mardinî, Yûsuf Sıdkî Efendi, İbn Ağazâde.

Tercüme-Şerh

Mehâsinü’l-husâm

Eser Zemahşerî'nin (Ebü'l-Kāsım Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî (ö.538/1144)) çeşitli hikmetli sözlerin yer aldığı Nevâbiḡu'l-kelim adlı eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Mütercim talebelerin nasîhat ve ...

Yûsuf Mardinî, Yûsuf Sıdkî Efendi, İbn Ağazâde.