Telif

Risâle ilâ muhammed b. abdülmelik fî'l-ahlâki'l-mahmûde ve'l-mezmûme

Yazar : Câhiz

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 33
Eser Adı Risâle ilâ muhammed b. abdülmelik fî'l-ahlâki'l-mahmûde ve'l-mezmûme
Eserin Anılan Diğer İsimleri el-Meâd ve'l-meâş
Müellif Tam Künyesi Amr b. Bahr el-Basrî
Müellif Bilinen Kısa Adı Câhiz
Yüzyıl (Hicri) 3.
Yüzyıl (Miladi) 9.
Vefat Tarihi Hicri 255
Vefat Tarihi Miladi 869
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Damad İbrâhim
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00949-002
Varak Numarası 21a-34a
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı haz. Abdüssamed Muhammed Harun, Kahire: Mektebetü'l-Hanci, 1964.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserde âyet, hadis, şiir, tavsiye ve kıssalarla, nefsi tezlîl edene kadar riyazetin gerektiği, övülen ahlâkın amellerde yerilen ahlâktan üstün olması gerektiğini öğütlemektedir. Kitap, her hikmet ehline alışkanlıklarını güzelleştirmesi gerekir diye açıklamaya devam etmiş, "واعلم" hitabıyla da hükümdara dair âdâp kurallarını işlemiştir.
Eserin Konu Başlıkları Neden ahlâka uyması gerektiği, ahlâka uymanın şartı ve bu edeb kurallarına uyduğunda neler olacağını açıklamış ve şu konulardan bahsetmiştir: ahlâk din ve dünya işlerini ıslah edeceğin bir alettir, takva her hayrı barındırır, âhiretteki hüküm dünyadaki hüküm gibidir, Allah'ın insanı yaratması ve ona faydalıyı isteyip zararlıyı defedecek fıtrat vermesi, rağbet ve rahbet, yaptıklarına kalbin ülfeti, adaleti sevap ve günahta hakim kıl, mal dine yardımcıdır, yerinde susmak faydalıdır, cesaret iki türdür, dostunun yaptığı ve düşmanın yapmadığı, ilim, çok utanmak, herkesin, ilminden faydalanacağı seyyidi vardır, ahlâk-ı mezmûme, Allah'ın her nimetin başı olmasını iste.
Notlar Detaylı bilgi için bk. Ramazan Şeşen, "Cahiz", DİA, VII, 1993, 20-24.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Genel