Yazar : Bâhilî

Telif

ez-Zehâir ve'l-alâk fî âdâbi'n-nufûs ve mekârimi'l-ahlâk

Çeşitli ahlâkî mevzuların bir araya toplandığı bir eser mahiyetindedir. Adalet, amel, ibadetler, her türlü halde itidalli olma, nefsin ihtiyaçları, akıl ve aklın meziyeti, nefsin kısımları, insan hallerinin çeşitleri, aklın ...

İşbilî Bâhilî