Yazar : Ca‘fer es-Sâdık

Telif

Misbâhu’ş-şerîa ve miftâhu’l-hakīka

Ca‘fer es-Sadık'ın ahlâk ve din hakkındaki sözlerini yüz babta ...

Ca‘fer es-Sâdık