Yazar : Celâleddin es-Süyûtî

Telif

Muntehalü'l-emâl fî şerhi hadîsi inneme'l-a'mâl

Eser niyet hadisi olarak da bilinen "...انما الاعمال بالنيات وانما لكل الامرء ما نوى" şeklinde devam ve amellerin niyetlere göre olduğunu, herkes için ancak niyetinin karşılığı olabileceğini ifade eden ...

Celâleddin es-Süyûtî es-Süyûtî Nesih Lâleli Yazma Eser Kütüphanesi