Yazar : Cemâl-i Halvetî

Telif

Risâletü envari'l-kulub li-talebi rü'yeti'l-mahbub

Eserin girişinde müellif hamdele ve salvelden sonra Allah'ın "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ...

Cemâl-i Halvetî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Sirâcü’s-sâlikîn ve minhâcü’t-tâlibîn

Eserinin girişinde müellif öncelikle bu risâleyi saliklere faydalı olması amacıyla kaleme aldığını ve öncelikle Türkçe olarak yazdığını daha sonra ise ulemea nezdinde daha bir itibar görmesi amacıyla eseri Arapça'ya tercüme ...

Cemâl-i Halvetî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Habbetü'l-muhabbe

Eserin girişinde müellif hz. Peygamber'in hadislerinden seçkiler yaparak oluşturduğu bu eser özellikle "hubb(sevgi/istek vb.)" kavramı çerçevesinde çeşitli konularda hadisleri ihtiva etmekte ve müellif bunları açıklamalarıyla ...

Cemâl-i Halvetî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

[Risâle fî makâmâtü's-sâlikîn]

Eserde Ebû İsmâîl Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî'nin (ö. 481/1089) Menâzilü’s-sâirîn adlı eserinde de verdiği gibi on kısmın ve bunların da altında herbirinin on makamının olduğu belirtilmektedir. Müellif ...

Cemâl-i Halvetî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme-Şerh

Şerh-i sâd kelime-i imam ali

Eserde adından da anlaşıldığı üzere Hz. Ali’nin 100 sözünün Arapça şerhi ve Farsça manzûm tercümesine yer verilmiştir. Eserde Arapça hikmetli sözlere altında da Farsça beyitler ve daha sonra da el-hisse başlığı aldında ...

Cemâl-i Halvetî Talik-Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi