Yazar : Cemâlî-i Karamânî

Telif

Miftâhu'l-ferec

Divân-ı Cemâlî olarak anılan ve Sultan II. Mehmed'e sunulan eser çeşitli hikâyelerle birtakım bilgiler verir. Sultana övgüler bölümü siyasetnâme karakterini gösterir. Bunun akabinde "şiir" ve "aşk" konusunda iki bölüm yer alır. ...

Cemâlî-i Karamânî Talik Hacı Selim Ağa Kütüphanesi