Yazar : Cemâleddin el-Ermeyûnî

Telif

Erbaûne hadîsen fî fadîleti's-samt

Susmak/samt konusunda kırk hadisi ihtiva eden bir eserdir. Müellif eserinin girişinde susma ile ilgili kırk hadisi el-Münzirî'nin et-Terğîb (ve't-Terhîb), İbn-i Ebî Dünyâ'nın Kitâbü's-Samt adlı eserleri ile hocaları arasında ...

Cemâleddin el-Ermeyûnî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi