Yazar : Cemâleddin el-Vatvât

Telif

Gurerü'l-hasâisi'l-vâzıha ve urerü'n-nekāisi'l-fâzihâ

Eserde ele alınan konular ışığında eserin maksadı üzerinde düşünüldüğünde müellifin eseri ahlâkın kemâli ve sülûkun daha güçlü olması amacıyla kaleme aldığı çıkarımına ulaşılabilir. Ayrıca bazı ahlâkî ...

Cemâleddin el-Vatvât Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi