Yazar : Cüneyd Bağdâdî

Telif

el-Vesâyâ

Mürîdler ve Allah’ı anlamak isteyen ve yolun başında olanlar için tavsiyeler yer ...

Cüneyd Bağdâdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî'l-fark beyne'l-ihlâs ve's-sıdk

Bu eserde sıdkın ve sadıkın özellikleri ve hiyerarşisi tahlil ...

Cüneyd Bağdâdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi