Yazar : İbn Arabşâh

Tercüme

Fâkihetü'l-hulefâ ve mufâkatü'z-zürefâ

Eser Merzübân b. Rüstem’in Merzübânnâme adlı eserinin Arapça tercüme ve ...

İbn Arabşâh Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi