Yazar : İbn Aylacuk

Şerh

İkdu düreri'l-edeb fî şerhi lâmiyyeti’l-arab

Eser Şenferâ'nın (Sâbit (Amr) b. Mâlik eş-Şenferâ el-Ezdî) Lâmiyyetü'l-Arab adlı cahiliye devrî Arap kültürünün ve yaşantısının ürünü olan ve 68 beyitten müteşekkil eserinin şerhidir. Bu eserde bedevî toplumun yaşam ...

İbn Aylacuk Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi