Yazar : İbn Cemâa

Telif

Tezkirâtü's-sâmi‘ ve'l-mütekellim fî edebi'l-ilm ve'l-müteallim

Genelde eğitim ve öğretim ahlâkı/âdâbı, özelde ise öğretmen-öğrenci ilişkileri açısından kaleme aldığı eserinin mukaddimesinde müellif asıl maksadını da açıklamaktadır. Buna göre eser "eğitim ve öğretimle meşgul ...

İbn Cemâa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi