Yazar : İbn Ebü'r-Rebi‘

Telif

Sülûkü'l-malîk fî tedbîri'l-memâlik

Siyaset ve ahlâk literatürüne dahil edilen bu eserde ahlâk teori ve pratiği ...

İbn Ebü'r-Rebi‘ Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi