Yazar : İbn Efdal

Şerh

Şerhu ta‘lîmi’l-müteallim

Burhaneddin Zernûcî'nin Ta‘lîmü'l-müteallim tarîkü't-teallüm adl‎ı eserinin şerhi olan bu eser Tağyîru ta‘lîmi’l-müteallim olarak da anılmaktadır. Müellif bu eserde konu başlıkları ve bunların tasnifini ...

Efdalzâde İbn Efdal Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi