Yazar : İbn Fatîk

Telif

Muhtârü’l-hikem ve mehâsinü’l-kelim

Yunan bilgelerinin hikmetli sözlerini okuduğunu ve bunları okuyanlara dünya ve âhirette faydalı olacağını söylemiş ve bunlardan tevhîd inancına sahip olanları süzeceğini ...

İbn Fatîk Ebü'l-Vefâ Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi