Yazar : İbn Gānim

Telif

Tuhfetü vâhibi'l-mevâhib fî beyâni'l-makāmât ve'l-merâtib

Müellif eserinin girişinde de belirttiği gibi eser bir mukaddime dört makam ve altı mertebeden müteşekkildir. Tasavvufî ahlâk türü eserler içerisinde değerlendirilebilecek mahiyette olup meratib-makam-ahlâk ilişkisinin işlendiği bir ...

İbn Gānim Ganîmî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Hâdii’l-kulûb ilâ likâi’l-mahbûb

Tarîkat âdâbının yanında inanç esaslarını da konu başlıkları olarak müstakil olarak işleyen bu eseri âdâb/ahlâk ve itikad/inanç şeklinde iki ana bölüme hasretmek mümkündür. Müellif eserinin girişinde inad ve fesadın ...

İbn Gānim Ganîmî Nestalik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Şifâu'l-müteellim fî âdâbi'l-mu'allim ve'l-müte'allim

Eğitim-öğretim âdâbı hakkında olan bu eser konuları sadece doğrudan nass kaynaklı olmamakla birlikte tasavvuf, felsefe gibi İslâm düşüncesi disiplinleri yönüyle de işlenmektedir. Eserde dikkat çeken önemli bir husus öğretmen ...

İbn Gānim Ganîmî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kitâbü emîr bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker

Eser adından da anlaşılacağı üzere emir bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker hakkında sistematik bir tasnif yapılarak oluşturulan ve çeşitli hadis kaynaklı seçme rivayetlerin de çokça yer aldığı bir eserdir. Müellif eserin ...

İbn Gānim Ganîmî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi