Yazar : İbn Hazm

Telif

Müdâvâtü'n-nüfûs ve tehzîbü'l-ahlâk ve'z-zühd

Müellif bu kitabı okuyanların kendisin gösterdiği çabayı gösterme hususunda muttali oldukları bilgiler vereceğini söylemiş ve niyetinin Allah’ın kullarına faydalı olmak, onların bozulan ahlâklarını düzeltmek ve nefslerinin ...

İbn Hazm Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi