Yazar : İbn Hibbân

Telif

Ravzâtü'l-ukalâ ve nüzhetü'l-fuzalâ‘

Âyet, hadis, şiir ve kıssalarla ahlâkî öğütlerin yer alacağı vaaz ve nasihat türü bir ...

İbn Hibbân