Yazar : İbn İsmaîl

Şerh

Şerhu ta‘lîmi'l-müteallim

Sultan Murad b. Sultan Selim Han döneminde kaleme alınan eser sultana ithaf edilmiştir. Aşağıda gelecek olan başlıklardan da anlaşılacağı üzere eser, "eğitim-öğretim âdâbı"nı konu edinen Burhâneddin Zernûcî'nin (ö. ...

İbn İsmaîl Talik Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi