Yazar : İbn İsrâil

Telif

İrşâdü't-tâlibîn fî ta‘limi'l-müteallimîn

Süleymaniye Ktp. Murad Molla nr., 01241'de müellif hattı nüshasının ferâğ kaydına göre eserin telifi hicrî 964 yılında muharrrem ayının başlarında bir pazar günü son bulmuştur. Müellif istifade ettiği kaynaklardan bahsederken ...

İbn İsrâil Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi