Yazar : İbn Kemâl Paşa

Telif

Risâle fî medhi's-sa‘y ve zemmi'l-batâle

Eserine "İnsan için ancak yaptıklarının (karşılığı) vardır" âyetiyle başlayan müellif bu âyetten hareketle çalışmanın, gayret göstermenin övülecek; tembelliğin, boş durmanın ise kötülenecek bir durum olduğuna vurgu yapar ...

İbn Kemâl Paşa Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi