Yazar : İbn Kemâl Paşa, Kemâlpaşazâde

Nazire

Nigaristân

Şeyh Sa‘dî Şîrâzî’nin dönemin Salgurlu sultanı Sa‘d b. Ebû Bekir b. Sa‘d Zengî’ye (ö. 1260) ithâfen 656(1258) yılında telif ettiği Gülistân adlı eserine nazîre olarak Kânûnî Sultan Süleyman'a ithâfen kaleme alınan ...

İbn Kemâl Paşa, Kemâlpaşazâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi