Yazar : İbn Kemmûne

Telif

el-Kelimâtü’l-vecîze müştemiletün alâ nüketin latîfetin fî’l-ilm ve’l-amel

Eserin adında da anlaşılacağı üzere eserde özet olarak ilim ve amel işlenmektedir. Müellif eserinin tasnifini de bu iki başlık üzerine kurar. Eserde verilen "ilim" ve "amel" kavramları klasik felsefî tasnif şekli olan nazarî hikmet ...

İbn Kemmûne