Yazar : İbn Şihâb el-Hemedânî

Telif

Risâle-i dervişiyye

Nasihatnâme tarzı bir eserdir. Müellifin "ey aziz" şeklinde başlayan nasihatlerini içeren ve çeşitli konularda müridleri irşâd ve onlara nasihatın işlendiği bir eserdir. Eserde metin içerisinde "rubâi", "mesnevî", "nazım" ...

İbn Şihâb el-Hemedânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle-i çehl makām-ı sûfîyye

Tasavvufî ahlâk türü eserler içerisinde değerlendirilebilecek bir mahiyette olup makam-ahlâk ilişkisi işlenmektedir. Eserde çeşitli ahlâk terimleri tasavvuf ilmi içerisindeki konumu açısından işlenmiştir. "Kırk makam"ın her biri ...

İbn Şihâb el-Hemedânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî sıfâti’l-fukarâ

Fakirliğin çeşitli yönleri, insanlar içerisinde ve Allah katındaki konumu, neden var olduğu, fakirlerin özellikleri ve onların ahlâkı, fakirliğin gerçekte ne olduğu ve hakikati vb. çeşitli mevzuları ele alan ve ahlâkın fakirlikle ...

İbn Şihâb el-Hemedânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi