Yazar : İbn Zafer el-Mekkî

Telif

Sülvânü’l-mutâ‘ fî udvâni’l-ittibâ

Özetle ifade edilecek olursa eserin girişinde müellif Melik Meymun ve onun ilim ve hikmete olan ilgisi hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, onun kendisinden (birtakım) hikmetleri ve âdâb (kurallarını) içeren kitap telif etmesini ...

İbn Zafer el-Mekkî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi