Yazar : İbnü'l-Adîm

Telif

ed-Derârî fî zikri'z-zerârî

Tezkiretü'l-âbâ ve tesliyetü'l-ebnâ olarak da bilinen bu eser müellif tarafından Sultan Selahaddin Eyyûbî’ye ithaf edilmiştir. Daha çok çocuk eğitimi üzerinde duran eser toplam on üç babdan oluşmaktadır. Müellifin de ifade ...

İbnü'l-Adîm Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi