Yazar : İbnü'l-Cevzî

Telif

Keşf-i nâmûs fî telbîs-i iblîs

"Telbîs-i İblis/Nakdü’l-ilm ve’l-ulemâ" olarak bilinen bu eser şeytanın hileleri, vesvese ve kötülükleri ve bunlardan kurtulmanın yolları hakkındaki vb. konuları ihtiva eden bir eserdir. Eserin genel yaklaşım tarzı rivâyet ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Nesimü's-seher ve manzumü'd-dürer

Müellifin din kardeşlerine karşı "ihvânî/kardeşlerim" şeklinde hitabıyla başladığı nasihatlerinden oluşan bir eserdir. Bu itibarla eseri nasihatnâme türü eserler içerisine dahil edebilir. Eser çerçevesinde çeşitli ahlâkî ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tenbihü’l-nâimi’l-gamr alâ mevâsimi’l-ömr

İnsan ömrünü ve evrelerini anlatan bir eserdir. Bu açıdan bireyin ömrü boyunca geçirdiği evreleri, bunların sınırları ve hangi yaş aralığında olduğu, bu dönemlerde ne tür hususlarla karşılaşılacağı, neler yapılması ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi