Yazar : İbnü'l-Ekfânî

Telif

İkmâlu’s-siyâse fî ilmi’l-fîrâse

Bir mukaddime yirmi fasl ve bir hâtimeden müteşekkil bir eserdir. Eserin mukaddimesinde müellifin "… Filozofların/hukemâ da açıkladığı gibi bu ilmin neticesinde nefsin ahlâkının bedenin mizacına bağlı(olduğu görülür)…" ...

İbnü'l-Ekfânî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi