Yazar : İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî

Telif

Hulâsatü'l-hâsıl fî ahlâki'l-ümem ve edyânihim

Kavimlerin çeşitli mizaç ve özelliklerini işleyen bir eserdir. Bu açıdan eser "kıyafet" ilminin çeşitli toplumlar üzerinde işlenişini gördüğümüz bir mahiyettedir. Eserde felsefî yaklaşımlar da yer almakta olup; mizaç ve dış ...

İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi