Yazar : İbnü'l-Hâc el-Abderî

Telif

el-Medhal ilâ tenmiyeti'l-a‘mâl bi-tahsîni'n-niyye

Dinî ve dünyevî işlerde çeşitli alanlarda tezahür eden birçok hususu işleyen ve dinî metinlere atıfların çokça yapıldığı bir eser olup ağırlıklı olarak fiillerde niyet ve ihlâsın önemine vurgu yapmaktadır. Bu anlamda eserde ...

İbnü'l-Hâc el-Abderî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi