Yazar : İbnü'l-Mukaffa‘

Telif

el-Edebü’l-kebîr

Eserde eskilere uyma, hükümdarın vasıfları ve âdâbı muaşeret ...

İbnü'l-Mukaffa‘ Talik Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

ed-Dürretü’l-yetîme

Yetîmetü’s-sultân olarak da bilinir. Hikmetli sözler ve ahlâkî öğütler ...

İbnü'l-Mukaffa‘ Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Edebü's-sagīr

Aklın edebe ihtiyacı, nefis terbiyesi, din ile akıl ilişkisini öğüt, vecize ve hikemiyat ile ...

İbnü'l-Mukaffa‘

Telif

el-Edebü’l-vecîz li’l-veledi’s-sagīr

Müellifin oğluna ahlâkî öğütlerini âyet, hadis ve şiirlerle anlatan bir ...

İbnü'l-Mukaffa‘

Tercüme

Kelîle ve dimme

Abdullah b. Mukaffa‘, Pehlevîce’den tercüme ettiği bu eser için, çeşitli yönlerden güzel nakiller, söz, hikâye ve misallerden oluştuğunu ve âlimlerin bilgilerinden istifade edilmesi için icat ettikleri bir vesile olduğunu, ...

İbnü'l-Mukaffa‘ Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi