Yazar : İbnü’l-Ârif es-Sehâcî

Telif

Mehâsinü’l-mecâlis

Tasavvufî ahlâk türünden bir eserdir. Eserin bölümleri olmayıp fasıldan başlanmaktadır. Birtakım ahlâkî kavramlar menziller olarak değerlendirilmiş ve bu kavramlar daha çok "avâm-hâss" ile olan ilişkisi çerçevesinde ...

İbnü’l-Ârif es-Sehâcî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi