Yazar : İbnülemin

Telif

Ahlâk

Ferdî ahlâk konularını ihtiva eden bir eserdir. Eserin ön iç kapağında Mehmet Akif Ersoy’un şu mısrasına yer verilmiştir: "Ta‘mîre çalış binâ-yı halkın/hulkun Ey sâhibi akl ve fehm-i iz‘ân/ Islâha alış tabâyi‘in kim ...

İbnülemin