Yazar : İbrâhim Hakkı Erzurûmî

Telif

Mürşidü'l-müteehhilîn

Ahlâk ilminde tedbîr-i menzil/ev yönetimi adlı bölümü teşkil eden aile âdâbı hakkında bir eserdir. Eserde işlenen ağırlıklı konular ise evlilik akdi öncesinde, evlilik süresince ve evliliğin nihâyete erdikten sonraki durumlarda ...

İbrâhim Hakkı Erzurûmî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi