Yazar : İdrîs-i Bitlîsî

Telif

Mir’âtü'l-cemâl

Çeşitli ahlâkî erdemlerin işlendiği bu eser II. Bâyezid’e ithâfen kaleme alınmıştır. Genel anlamda siyasetnâme türü eserler içerisine dahil olmakla birlikte eserde bireyin ahlâkî vasıfları ile muhtasar halde nazarî ve amelî ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Tercüme-i ahlâk-ı muhsinî

Müellif eserinin girişinde kendisine kadar ki dönemde yazılan ahlâk kitapları arasında Mirzâ Ebü’l-Hasan adında bir kimsenin Ahlâk-ı Muhsinî adlı eserinin olduğunu ve birçok kimsenin bu müellifin eserine meylettiğini ifade ...

İdrîs-i Bitlîsî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi