Yazar : İhvân-ı Safâ

Telif

Risâle fî mâhiyeti't-tarîki'lallah teâlâ

Risâlenin girişinde Allah'tan bir ruh olarak insanın ona ulaşmasının iki yolun bulunduğu, bunların ilkinin nefsin arındırılması ikincisinin de istikamet olduğu söylenmektedir. Nefsin ayna gibi olmasından dolayı hakikati yansıtması ...

İhvân-ı Safâ Nesih Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî beyâni’l-ahlâk ve esbâbü ihtilâfîhâ ve envâu ilelihâ ve nüket min âdâbi’l-enbiyâ ve zübd min ahlâki’l-hukemâ’

Daha önce insanın ana rahminde oluşumu ve dünyaya gelişi ile ilgili bir risâle yazdıklarını bu risâlede de insanın doğumundan ölümüne kadar ahlâkının nasıl oluştuğu, nelerden etkilendiği vb. konularını ele ...

İhvân-ı Safâ