Yazar : İmam Kâşânî

Telif

Risâle fî'l-ahlâk

Her fasılda çok sayıda âyet ve hadise yer verilmekte, bazı fasıl başlıklarının zikredilmesinin hemen akabinde de konuyla ilgili bir hadisle fasla başlanmaktadır. Konu başlıkları yedinci başlığa kadar fasıl ibaresiyle verilirken bu ...

İmam Kâşânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi