Yazar : İmamzâde

Telif

Şir‘atü'l-İslâm ilâ dâri's-selâm

Bir ilmihal ve ahlâk eseri mahiyetindeki bu kitap ibadet, muâmelât, ahlâk vb. konularda Hz. Peygamber'in sünnetleri ve bu alanlarda gözetilmesi gereken birtakım edeb kuralları içerir. Eserde anlatılanlar çeşitli dinî kitaplardan ...

İmamzâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi