Yazar : İmâdî

Telif

Umdetü'l-âmilîn li-merdâti rabbi'l-âlemin

Dinî metinlerde sabit olan bazı "hayırlı davranış yolları"nı (hayırlı amelleri/amel-i salihi) ihtiva eden bir eserdir. Müellif bu davranışlarla alâkalı hadis kitaplarından kırk hadisi seçerek bunları dört babta toplamıştır. ...

İmâdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Manzûme fî'l-ahlâk

Eser Sultan Beyâzıd’e ithaf edilmiştir. Eserde konular nazım ve nesir şeklinde ikili tarzda anlatılmaktadır. İnsanın yaratılışı, üstünlüğü, mahlûkatın yaratılış sebebi, ilk yaratılış, Hz. Peygamber'in mahlukat ...

İmâdî Amasya İl Halk Kütüphanesi