Yazar : İmâdüddin el-Kirmânî

Telif

Kitâb-ı tarîkatnâme

Esere dair tanıtım ilgili konuların bab ve fasılları daha net ve ayrıntılı olduğundan Nuruosmaniye Ktp., nr. 04197'deki nüshaya göre yapılacaktır. Çeşitli yazım ve anlatım üslûbuyla kaleme alınan eserde bunlar şu şekilde ...

İmâdüddin el-Kirmânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kitâb-ı sohbetnâme

Nuruosmaniye Ktp., nr. 04197'de kayıtlı yazma nüshasına göre eserin ismi Kitâb-ı Tarîkatu Sohbetnâme'dir. Ancak Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 04219'daki nüshada Kitâb-ı Tarîkatnâme; Ayasofya, nr. 04216'daki nüshada ise Kitâb-ı ...

İmâdüddin el-Kirmânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Muhabbetnâme

Eserde çeşitli varlıkların birbirleriyle olan diyalogları yer alır. Bu diyaloglarda çeşitli ahlâkî öğütler ve bu diyaloglardan çıkarılması gereken bazı dersler işlenmiştir. Bu açıdan eserde çokça hikâye ve konuyla ilgili ...

İmâdüddin el-Kirmânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi