Yazar : İsme Efendi

Şerh

Tuhfetü'l-ismet

Eser Ferîdüddin el-Attâr'ın (Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim-i Nîsâbûrî el-Attâr (ö. 618/1221)) Pendnâme adlı Farsça eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Eserin girişinde müellif Hocası es-Seyyîd ...

İsme Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi