Yazar : İsmetî Mehmet Efendi, İsmetî, İsmetî Muhammed/Mehm

Tercüme

Terceme-i et-tarîkatu'l-muhammediyye

Eser Muhyiddin Muhammed b. Pîr Ali el-Hanefî el-Birgivî (ö. 981/1573)’nin et-Tarîkatu’l-Muhammediyye ve Sîretü’l-Ahmediyye adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin girişinde mütercim bu eserin Arapça olması dolayısıyla ...

İsmetî Mehmet Efendi, İsmetî, İsmetî Muhammed/Mehm Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi