Yazar : İsmâil Müfîd Efendi

Şerh

Şerhu’l-ahlaki’l-adudiyye

Adudüddin el-Îcî'nin Risâle fî ilmi'l-ahlâk, Muhtasarü'l-Ahlâk, el-Muhtasar fî ilmi'l-ahlâk adlarıyla anılan felsefî ahlâk eserinin şerhidir. Şeklî olarak "satır arası" tarzda yazılmış bir şerhtir. İçerik bakımından ...

İsmâil Müfîd Efendi Nesih Hacı Selim Ağa Kütüphanesi